Logo

statsmodels.genmod.cov_struct.GlobalOddsRatio.summary

GlobalOddsRatio.summary()[source]

Previous topic

statsmodels.genmod.cov_struct.GlobalOddsRatio.pooled_odds_ratio

Next topic

statsmodels.genmod.cov_struct.GlobalOddsRatio.update

This Page